dlamaturzysty.info

Zamiatacz

wybrane grupy: zawody ogólne

Zamiata i sprząta ulice, chodniki, przystanki komunikacji miejskiej, przejścia podziemne i inne miejsca użyteczności publicznej.

Główne zadania:
  • zamiatanie śmieci, niedopałków i innych odpadów z ulic, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, peronów, przejść podziemnych i innych miejsc użyteczności publicznej oraz z przyległych terenów;
  • usuwanie zalegających liści z ulic, chodników i innych miejsc użyteczności publicznej;
  • usuwanie śmieci, liści i gałęzi z rynsztoków i udrażnianie spływu wody deszczowej;
  • zmiatanie i usuwanie z ulic i chodników śniegu i błota pośniegowego;
  • skuwanie lodu z miejsc podległych sprzątaniu;
  • posypywanie chodników i przystanków piaskiem lub mieszaniną piasku z solą w okresie zimowym;
  • uzupełnianie zapasów piasku w skrzyniach przy przystankach i przejściach dla pieszych;
  • przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
obsługiwanie mechanicznego sprzętu do sprzątania, np. do usuwania liści i śniegu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności