dlamaturzysty.info

Zalewacz form

wybrane grupy: zawody ogólne

Ręcznie wypełnia piaskowe lub metalowe (kokile) formy odlewnicze gorącym ciekłym metalem lub stopem metali kolorowych przy użyciu łyżek albo kadzi rozlewniczych w celu uzyskania wyrobów artystycznych i różnego rodzaju elementów maszyn, ściśle przestrzegając obowiązujących instrukcji i przepisów bhp oraz stosując środki ochrony indywidualnej (okulary, buty, rękawice i fartuchy ochronne).

Główne zadania:
przygotowywanie kadzi i łyżek do zalewania: sprawdzanie stanu ich wykładziny, wygrzewanie, sprawdzanie urządzeń do zatrzymywania żużla;
przygotowywanie kokil do zalewania, ich oczyszczanie;
transport metalu na stanowisko zalewania;
sprawdzanie temperatury ciekłego metalu za pomocą pirometru;
obsługa kadzi rozlewniczych i zalewanie form;
zalewanie form przy użyciu łyżek;
identyfikowanie wad odlewniczych;
konserwowanie i naprawa łyżek i kadzi do zalewania.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności