dlamaturzysty.info

Zabiegowy balneologiczny

wybrane grupy: zawody ogólne

Przygotowuje borowiny do zabiegów balneologicznych przez przetwarzanie surowca borowinowego; wykonuje zabiegi balneologiczne: kąpiele lecznicze, zabiegi wodolecznicze (hydroterapia), płukania lecznicze, leczenia borowiną, inhalacje w celu leczenia i rehabilitacji chorych.

Główne zadania:
gromadzenie i przechowywanie surowca borowinowego;
dostarczanie surowca borowinowego do miejsca wykonywania zabiegu (np. zakładu przyrodoleczniczego);
mielenie surowca borowinowego w młynku borowinowym;
przygotowywanie roztworu borowinowego (w specjalnych zbiornikach);
podgrzewanie roztworu borowinowego i utrzymywanie określonej temperatury (zgodnie z recepturą);
obsługiwanie aparatury do przygotowywania borowiny (np. mieszalnik borowiny, odstojnik, kuchnia borowinowa);
przygotowywanie sprzętu i aparatury balneologicznej, roztworów do kąpieli leczniczych (zgodnie z recepturą) oraz innych materiałów niezbędnych podczas zabiegów;
wykonywanie zabiegów balneologicznych, jak: bicze wodne, kąpiele mineralne i borowinowe, zawijania borowinowe, inhalacje;
sprawowanie opieki nad pacjentem podczas zabiegu (np. utrzymanie prawidłowej pozycji ciała pacjenta);
obserwowanie stanu fizycznego i psychicznego pacjenta w trakcie zabiegu (np. rejestracja wszelkich odstępstw od normy, nieprawidłowych zachowań itp.);
kierowanie ruchem pacjentów podczas zabiegów zbiorowych (np. regulowanie dostępu do inhalatorów);
ścisłe współdziałanie z lekarzem i personelem leczącym (np. przygotowywanie i wykonywanie zabiegów ściśle wg zarządzeń lekarza, konsultowanie z lekarzem zaobserwowanych nieprawidłowości stanu fizycznego pacjenta itp.);
obsługiwanie sprzętu i aparatury medycznej stosowanej podczas zabiegów balneologicznych: urządzeń do kąpieli 1-, 2-, 4-komorowych, aparatury do zabiegów wodoleczniczych (masażu podwodnego, natrysków, kąpieli wirowych), kąpieli solankowych czy siarkowodorowych; stosowanie borowiny oraz urządzeń pomocniczych, jak: leżanki, fotele zabiegowe, stoliki ze zmiennymi układami itp.;
kontrolowanie i konserwowanie sprzętu balneologicznego (wanny, katedry natryskowe, inhalatory i inne);
postępowanie zgodne z zasadami higieny i aseptyki (mycie, płukanie, sprzątanie, zmiana ubrania i obuwia itp.);
proste prace administracyjne (prowadzenie ewidencji pacjentów oraz sporządzanie harmonogramów zabiegów balneologicznych).

Zadania dodatkowe:
wykonywanie pomocniczych czynności opiekuńczych, jak np. transportowanie chorych (przewożenie, przenoszenie); informowanie pacjenta o przebiegu, warunkach i właściwościach zabiegu balneologicznego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności