aplikacja Matura google play app store

Wytwórca galanterii

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje maszynowo lub ręcznie artykuły galanteryjne do użytku osobistego i domowego, dobiera surowce w zależności od przeznaczenia i zastosowania wyrabianych artykułów.

Główne zadania:
zapoznawanie się z rysunkiem w celu określenia materiału oraz wyodrębnienia elementów, z jakich składa się artykuł; przygotowywanie wzorników; planowanie kolejności czynności ręcznych lub mechanicznych, które należy wykonać;
przygotowywanie stanowiska pracy, sprawdzanie ogólnego stanu technicznego maszyn i narzędzi w zależności od rodzaju surowca, z którego dany artykuł będzie wykonywany (tworzywa sztuczne, kości, rogi, papier, tkanina, drewno);
kontrolowanie pracy maszyn;
łączenie poszczególnych elementów;
wykańczanie wykonanych artykułów galanteryjnych;
pakowanie w opakowania jednostkowe i zbiorcze;
czyszczenie i konserwowanie maszyn i narzędzi;
prowadzenie rozliczeń surowcowo-materiałowych.

Zadania dodatkowe:
prowadzenie szkoleń praktycznych uczniów - przy szczególnie wysokim poziomie umiejętności zawodowych i po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności