dlamaturzysty.info

Wykładowca na kursach (edukator, trener)

wybrane grupy: zawody ogólne

Organizuje i prowadzi różne formy szkolenia i doskonalenia na kursach różnych grup zawodowych, uczestniczy w koordynowaniu działań w zakresie przygotowania, opiniowania i udostępniania słuchaczom materiałów metodycznych i pomocy dydaktycznych.

Główne zadania:
- prowadzenie bezpośredniej działalności dydaktycznej na kursach specjalistycznych, organizowanych przez różne instytucje szkoleniowe;
- organizowanie szkoleń, pogadanek, konsultacji ze słuchaczami w zakresie reprezentowanej specjalizacji i wg ustalonych indywidualnych potrzeb, dla różnych grup zawodowych;
- prowadzenie prac związanych z szeroko pojętą orientacją zawodową w swojej specjalności, opracowywanie poradników, informatorów;
- gromadzenie i upowszechnianie różnego typu informacji pedagogicznych, merytorycznych i organizacyjnych w środowiskach zainteresowanych problematyką oświatową;
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie słuchaczom materiałów metodycznych i merytorycznych oraz pomocy dydaktycznych;
- uczestniczenie w komisjach programowych opracowujących i aktualizujących dokumentacje programowe;
- współdziałanie z autorami podręczników oraz jednostkami przygotowującymi pomoce dydaktyczne, filmy i inne materiały metodyczne;
- opracowywanie koncepcji i propozycji kierunków kształcenia i doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówce organizującej działalność szkoleniową;
- organizowanie i prowadzenie badań w zakresie przydatności programów nauczania, podręczników i innych pomocy dydaktycznych;
- organizowanie i prowadzenie badań w zakresie skuteczności szkolenia i wyników nauczania;
- uczestniczenie w seminariach i konferencjach specjalistycznych i z zakresu pedagogiki.

Zadania dodatkowe:
- pełnienie funkcji kierownika kursu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności