dlamaturzysty.info

Wulkanizator taśm przenośnikowych

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi proces wulkanizacji taśm przenośnikowych na poziomach roboczych i zamontowanych na maszynach górniczych, w ramach napraw bieżących i remontów, przy pomocy przewoźnych (na odkrywce) lub stacjonarnych (w hali) pras wulkanizacyjnych, przestrzegając przepisów bhp i ppoż.

Główne zadania:
kontrola prawidłowości przygotowania taśm do wykonania połączenia i montaż taśm na odpowiednią długość przy pomocy przewoźnych pras wulkanizacyjnych;
kontrola stanu taśm pracujących i ich połączeń oraz wykonywanie bieżących napraw;
obsługa urządzeń do demontażu taśm;
zwijanie taśm w szpule;
przygotowywanie mieszanki gumowej;
regeneracja taśm: usuwanie starej okładziny gumowej, wykładanie nowych wkładek mieszanki gumowej i wulkanizacja w stacjonarnych prasach wulkanizacyjnych;
regeneracja bębnów przenośnika: demontaż bębnów, usuwanie starej okładziny gumowej i nakładanie mieszanki gumowej przy użyciu specjalistycznej tokarki, prowadzenie procesu wulkanizacji w autoklawie oraz obrabianie bębnów po wulkanizacji na tokarce w celu uzyskania określonej średnicy bębna i odpowiedniego bieżnika;
wytwarzanie gumowych wkładów uszczelniających do przenośników i do urządzeń czyszczących;
wytwarzanie odbojnic (fartuchów) montowanych w lejach przesypowych maszyn górniczych.

Zadania dodatkowe:
wytwarzanie konfekcji gumowej przeznaczonej do różnych celów w kopalni i poza kopalnią; -kierowanie pracą ekipy wulkanizacyjnej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności