aplikacja Matura google play app store

Wozak zrywkarz

Tag: wozak
wybrane grupy: zawody ogólne

Przemieszcza przy użyciu zaprzęgów konnych pozyskane przez drwali sortymenty drewna do miejsc składowania lub załadunku na środki transportu zewnętrznego.

Główne zadania:
- dokonywanie zrywki i przemieszczanie drewna dłużycowego i stosowego;
- załadunek drewna na środki transportu konnego lub mechanicznego, przewóz do miejsca przeznaczenia (np. tartak, składnica, stacja kolejowa);
- wyciąganie drewna z terenów trudno dostępnych (jary, moczary);
- obsługiwanie i pielęgnacja koni (czyszczenie, karmienie, pojenie, pomoc przy kuciu i lekkich zabiegach weterynaryjnych);
- konserwacja i drobne napraw uprzęży oraz sprzętu taborowego i pomocniczego do zrywki (wozy, wózki, sanki, czepce);
- wykonywanie prac przy koszeniu łąk leśnych oraz w szkółkach i uprawach leśnych (oranie, bronowanie itp.).

Zadania dodatkowe:
- kierowanie pracą zespołu wozaków.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności