aplikacja Matura google play app store

Wozak

Tag: wozak
wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za transport drewna z miejsca zrywki do miejsca odbioru przez inny środek transportu lub do miejsca składowania.

Główne zadania:
  • załadunek drewna na środki transportu konnego lub mechanicznego;
  • mocowanie pozyskanego drewna do zaprzęgu;
  • operowanie zaprzęgiem konnym;
  • przewóz drewna do miejsca przeznaczenia (np. tartak, składnica, stacja kolejowa);
  • wyciąganie drewna z terenów trudno dostępnych (jary, moczary);
  • pielęgnowanie koni (czyszczenie, karmienie, pojenie, pomoc przy kuciu
    i prostych zabiegach weterynaryjnych);
  • wykonywanie konserwacji i drobnych napraw uprzęży oraz sprzętu taborowego i pomocniczego (wozy, wózki, sanki, czepce);
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzeń oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.


Zadania dodatkowe:
dokonywanie prac przy koszeniu łąk leśnych oraz w szkółkach i uprawach leśnych (oranie, bronowanie itp.).


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności