aplikacja Matura google play app store

Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem

wybrane grupy: zawody ogólne

Ustawia i uzbraja obrabiarki określonych grup do wykonywania różnych operacji i zabiegów na podstawie dokumentacji procesu technologicznego; dobiera i ustawia parametry skrawania, dobiera i mocuje narzędzia, uchwyty i przyrządy oraz elementy sterujące obrabiarek, przeprowadza obróbkę próbną, kontroluje i koryguje przebieg obróbki, instruuje operatorów o poprawnym wykonywaniu przez nich czynności podczas użytkowania obrabiarek, kontroluje przestrzeganie przez operatorów dyscypliny technologicznej.

Główne zadania:
zaznajamianie się z dokumentacją technologiczną obrabianych przedmiotów, zwłaszcza z rysunkiem wykonawczym, kartą technologiczną i kartkami instrukcyjnymi;
ustalanie kolejności zabiegów przy wykonywaniu operacji wielozabiegowych;
dobieranie optymalnych parametrów skrawania dla ustawianych obrabiarek, np.: posuwu, prędkości i głębokości skrawania;
dobieranie narzędzi skrawających niezbędnych do wykonywania określonych operacji;
dobieranie uchwytów do mocowania przedmiotów na ustawianych obrabiarkach;
dobieranie przekładni, przełożeń i elementów sterujących (np. krzywek), warunkujących poprawna pracę ustawianych obrabiarek;
ustawianie i uzbrajanie takich maszyn do obróbki skrawaniem, jak: tokarki, wiertarki i gwinciarki, wytaczarko-frezarki, frezarko-wytaczarki i wytaczarki, frezarki, przecinarki i przepycharki, obrabiarki do obróbki ściernej, obrabiarki do obróbki kół zębatych, obrabiarki wielooperacyjne, np. obrabiarki zespołowe, linie obrabiarek, centra obróbkowe i elastycznie zautomatyzowane;
wykonywanie obróbki próbnej i ewentualna korekta ustawienia obrabiarki po obróbce próbnej;
instruowanie operatorów o czynnościach, które należy wykonywać podczas obróbki przedmiotów na danej obrabiarce;
kontrolowanie i korygowanie przebiegu obróbki przez obserwację procesu obróbki oraz sprawdzanie i pomiary obrabianych przedmiotów;
wymienianie narzędzi stępionych podczas obróbki;
kontrolowanie przestrzegania przez operatorów dyscypliny technologicznej, czystości i porządku na stanowisku pracy oraz przepisów bhp, ppoż.

Zadania dodatkowe:
wykonywanie różnorodnych prac na obrabiarkach, których jest ustawiaczem; określanie norm czasowych dla operacji wykonywanych na obrabiarkach, które ustawia; po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń uczniów na stanowisku pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności