aplikacja Matura google play app store

Ustawiacz

wybrane grupy: zawody ogólne

Kieruje pracami manewrowymi i ruchami taboru kolejowego, wykonywanymi przez manewrowych, w celu odpowiedniego zestawienia pociągów oraz obsługi punktów za- i wyładunkowych, zgodnie z zasadami prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Główne zadania:
organizowanie właściwego wykonywania pracy z taborem kolejowym przez zespół manewrowy;
koordynowanie pracy lokomotyw oraz poszczególnych czynności podczas wykonywania prac manewrowych przy zestawianiu wagonów w grupy relacyjne i zestawianiu składów pociągów;
nadzór nad wykonywaniem pracy manewrowej w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i taboru oraz terminowość obsługi punktów ładunkowych;
szczególny nadzór nad wykonywaniem prac z taborem kolejowym załadowanym towarami niebezpiecznymi;
stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska;
obsługiwanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej;
nadzorowanie innych pracowników.

Zadania dodatkowe:
wykonywanie niektórych czynności z zakresu manewrowego, dopuszczonych przepisami w sprawie zasad i warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji; pełnienie obowiązków kierownika pociągu przy obsłudze bocznic kolejowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności