aplikacja Matura google play app store

Urzędnik podatkowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się przyjmowaniem i kontrolowaniem pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym różnego rodzaju deklaracji podatkowych i zeznań podatkowych, udzielaniem informacji w zakresie zasad opodatkowania osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, prowadzeniem kontroli źródłowych, w celu ustalenia faktycznej wysokości zobowiązań podatkowych.

Główne zadania:
- przyjmowanie i udzielanie informacji dotyczących opodatkowania osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
- wydawanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń dotyczących wysokości osiąganych przychodów i dochodów;
- rejestrowanie i likwidowanie działalności gospodarczej oraz prowadzenie akt dla poszczególnych podatników i płatników;
- przyjmowanie i kontrolowanie pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym deklaracji podatkowych i zeznań;
- prawidłowe i terminowe dokonywanie operacji księgowych w rejestrach przypisów i odpisów oraz uzgadnianie tych operacji z dziennikami obrotów prowadzonych przez rachunkowość podatkową;
- rozpatrywanie wniosków w sprawach ulg podatkowych, ograniczenia poboru zaliczek, zwolnień z prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przygotowywanie projektów postanowień i decyzji w tym zakresie;terminowe i wnikliwe rozpatrywanie środków odwoławczych;
- szczegółowe analizowanie dokumentacji podatkowej (deklaracje, zeznania, księgi podatkowe, informacje podatkowe) i wykorzystywanie wyników do prawidłowego ustalania zobowiązań podatkowych;
- prowadzenie kontroli źródłowych u podatników, w celu ustalenia faktycznych rozmiarów prowadzonej działalności;
- współpraca z organami policji, wymiaru sprawiedliwości oraz z urzędem kontroli skarbowej w zakresie eliminowania nieopodatkowanej działalności gospodarczej;
- wszczynanie postępowania karnego skarbowego za wykroczenia i przestępstwa karne skarbowe;
- pełne i terminowe wykonywanie zarządzeń pokontrolnych kierowanych przez NIK, Izbę Skarbową i Urząd Kontroli Skarbowej;
- prawidłowe i terminowe załatwianie skarg, wniosków i zażaleń instytucji i osób fizycznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności