aplikacja Matura google play app store

Urzędnik do spraw udzielania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje interesantów i udziela informacji na temat warunków uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej; przyjmuje wnioski i wymagane dokumenty od starających się o udzielenie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej; dokonuje analizy wniosków i dokumentów pod względem formalnym; dokonuje właściwych zmian i aktualizacji wniosków; wydaje pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Główne zadania:
 • przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji na temat warunków uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • przyjmowanie wniosków oraz dokumentów koniecznych do udzielenia pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • sprawdzanie zgodności wysokości wniesionych opłat skarbowych
  z wymaganymi przepisami;
 • ocenianie złożonych dokumentów pod kątem wymogów formalnych i ich zgodności z przepisami o prowadzeniu działalności gospodarczej
  i przepisami regulującymi wykonywanie działalności koncesjonowanej oraz potwierdzenie danych we wniosku z oryginalnymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość starającego się o udzielenie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • wydawanie wezwań do uzupełnienia wniosku o udzielanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku stwierdzenia uchybień w dokumentach, przyjmowanie i rozpatrywanie korekt do złożonych wniosków;
 • przygotowywanie projektu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • wydawanie lub przesyłanie wnioskodawcy pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub przekazywanie wnioskodawcy decyzji odmownej na udzielenie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań, skarg i wniosków klientów;
 • dokonywanie właściwych zmian i aktualizacji pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • obsługiwanie komputerowych systemów rejestracji wniosków i ewidencji pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • przestrzeganie zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa o swobodzie działalności gospodarczej prawa gospodarczego, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
budowanie pozytywnego wizerunku urzędu na zewnątrz; rozwój kompetencji własnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności