aplikacja Matura google play app store

Uliczny sprzedawca żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia

Tag: uliczny
wybrane grupy: zawody ogólne

Sprzedaje żywność o krótkim terminie przydatności do spożycia; organizuje stoisko sprzedażowe; dba o ekspozycję towarów; zapewnia odpowiednie warunki sanitarne na stoisku.

Główne zadania:
 • sprzedawanie żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia, na otwartej przestrzeni w miejscach do tego wyznaczonych (bazary, stoiska handlowe itp.);
 • przygotowywanie stoiska sprzedażowego m.in. poprzez przyjmowanie dostaw towarów i przygotowywanie ich do sprzedaży, rozpakowywanie, znakowanie, eksponowanie i zabezpieczenie wyłożonych towarów przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 • zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych na stoisku;
 • zapewnienie szybkiej i sprawnej obsługi klienta;
 • przekazywanie klientom pełnej informacji o sprzedawanych towarach (cena, nazwa, producent, właściwości, termin przydatności itp.);
 • przyjmowanie należności za sprzedany towar;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 • porządkowanie stoiska po zakończeniu sprzedaży;
 • dbanie o wizerunek stoiska;
 • obsługiwanie kasy fiskalnej i wystawianie paragonów klientom;
 • przestrzeganie zasad etyki oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.


Zadania dodatkowe:
okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji towaru.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności