aplikacja Matura google play app store

Trener koni wyścigowych

Tag: trener
wybrane grupy: zawody ogólne

Trenuje konie wyścigowe i opiekuje się nimi, stosując metody treningu zgodnie z wymaganiami anatomii, fizjologii, mechaniki ruchu; zapewnia warunki przebywania, żywienia, treningu oraz eksploatacji (wyścigi) koni 2-letnich i starszych, stwarzając im optymalne warunki wzrostu i rozwoju, a także kształtowania wrodzonych lub nabytych cech użytkowych.

Główne zadania:
- zapewnianie odpowiednich pomieszczeń i miejsc treningu oraz wypoczynku koni i personelu;
- nadzorowanie żywienia, właściwych norm paszowych i czasu zadawania;
- opracowywanie planu treningu koni, wytycznych do indywidualnego trenowania, uwzględniającego znajomość psychiki zwierzęcia oraz fizyczne możliwości i predyspozycje organizmu;
- prowadzenie treningu koni wyścigowych, nadzór i odpowiednie maneżowanie (zapewnienie koniom potrzebnego ruchu poza wyścigami czy treningiem);
- dobór koni do rodzaju treningu i dystansów na podstawie oceny zachowań, reakcji na trening oraz cech osobniczych (szybkość i wytrzymałość);
- rozpoznawanie niekorzystnych objawów, diagnozowanie przyczyn, usuwanie powodów, korygowanie działań;
- codzienna ocena kondycji, zachowań i apetytu koni, wnioskowanie o wycofanie koni z treningu z powodu budowy, zdrowia, złego charakteru itp.;
- sprawowanie opieki zdrowotnej i zoohigienicznej, współpraca z lekarzem weterynarzem w zakresie profilaktyki zdrowia koni (szczepienia, odrobaczanie), oceny i klasyfikacji schorzeń oraz ich leczenia;
- zaopatrywanie stajni w odpowiednią ilość pasz, słomy, sprzętu i środków czystości;
- szkolenie personelu jeździeckiego i obsługi stajni;
- współpraca z podkuwaczem i nadzór nad podkuwaniem koni;
- współpraca z hodowcami z zakresie przygotowywania młodych koni do treningu, uzgadnianie zasad wyboru młodych koni i ich ocena pod względem możliwości na podstawie wyglądu i pochodzenia.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności