aplikacja Matura google play app store

Topiarz szkła

Tag: topiarz
wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje różne rodzaje i typy wanien i pieców szklarskich, w których odbywa się topienie mas o różnym składzie chemicznym i zabarwieniu, przeznaczonych do ręcznego, ręczno-mechanicznego, mechanicznego i automatycznego formowania wyrobów.

Główne zadania:
sprawdzanie szczelności instalacji gazowych, stanu wanien, sklepień głównych, komorowych, palników, donic itp.;
prowadzenie zasypywania zestawu surowców do pieców i wanien szklarskich, przy zachowaniu właściwej kolejności dozowania, częstotliwości zasypu i odpowiedniej temperatury;
obsługiwanie aparatury do automatycznego sterowania urządzeniami zasypowymi;
prowadzenie procesu topienia, klarowania, ujednorodniania i chłodzenia masy szklanej przez utrzymywanie właściwej temperatury w poszczególnych stadiach procesu (wanny wyrobowe, piece donicowe) lub strefach wanny (wanny zmianowe) oraz atmosfery utleniającej lub redukującej;
prowadzenie procesu topienia szkieł specjalnych o ściśle określonych parametrach fizyko-optycznych;
pobieranie próbek topionej masy szklanej celem dokonywania oceny przebiegu procesu topienia;
obsługiwanie automatycznych urządzeń do chłodzenia lustra szkła w celu regulacji prądów i jednorodności termicznej masy szklanej w studniach podmaszynowych;
obsługiwanie automatycznej aparatury kontrolno-pomiarowej agregatów do topienia masy szklanej;
obsługiwanie mieszadeł mechanicznych do ujednorodniania masy szklanej: regulowanie zagłębienia mieszadła w masie, ustawianie szybkości obrotów i utrzymywanie odpowiednich czasów mieszania w fazie topienia i klarowania masy szklanej;
przygotowywanie wanien do wygaszania oraz wanien oddawanych do ruchu;
oczyszczanie rekuperatorów oraz konserwowanie obsługiwanych urządzeń i usuwanie ich drobnych uszkodzeń;
organizowanie bezpiecznego procesu pracy dla siebie i współpracowników, przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności