aplikacja Matura google play app store

Topiarz mas mineralnych

Tag: topiarz
wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje piece szybowe podczas topienia mas mineralnych, z jednoczesną obsługą agregatów wirowo-dyszowych przy formowaniu włókien mineralnych.

Główne zadania:
oczyszczanie (wybijanie) i rozpalanie pieca szybowego w przypadku jego zatrzymania;
zasypywanie do pieca szybowego surowców mineralnych, korygatów i koksu za pomocą urządzeń mechanicznych;
obsługiwanie pieca szybowego przez regulowanie dopływu powietrza i bezpieczne spuszczanie masy mineralnej;
obsługiwanie rynienki podającej masę oraz agregatów wirowo-dyszowych rozwłókniających masę mineralną, regulowanie temperatury masy, szybkości i ilości jej spływu, ciśnienia i temperatury pary, liczby obrotów aparatu, kąta nachylenia dysku wirującego itp.;
oczyszczanie dysku wirującego i rynienki komory osadczej;
regulowanie układania się włókna na przenośniku sitowym w komorze osadczej;
obsługiwanie dozownika wstępnej impregnacji włókna olejami;
ocenianie jakości produkowanego włókna mineralnego i przeciwdziałanie powstawaniu odchyleń od ustalonych parametrów;
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych agregatorów i urządzeń oraz usuwanie drobnych uszkodzeń;
przestrzeganie obowiązujących zarządzeń oraz instrukcji bhp i ppoż.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności