aplikacja Matura google play app store

Topiarz fryty

Tag: topiarz
wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje piece wannowe, tyglowe lub obrotowe przy wytapianiu fryty służącej do produkcji niektórych rodzajów szkliw ceramicznych.

Główne zadania:
ocenianie przydatności surowców i topników do produkcji fryty pod względem wilgotności, uziarnienia i zanieczyszczeń;
obsługiwanie mieszarki przy sporządzaniu zestawu surowcowego według obowiązującej receptury;
zasypywanie zestawu do pieca, ręcznie lub mechanicznie;
obsługiwanie pieca wannowego, tyglowego lub obrotowego zgodnie z instrukcją technologiczną i wskazaniami aparatury kontrolno-pomiarowej;pobieranie próbek fryty i ustalanie dalszego prowadzenia wytopu;
spuszczanie wytopionej fryty do zbiornika i jej studzenie za pomocą regulowanego dopływu i odpływu wody;
obsługiwanie młynka kulowego przy mieleniu fryty, kontrolowanie stopnia jej przemielenia;
prowadzenie obowiązującej dokumentacji eksploatacyjno-ruchowej pracy pieca i młyna;
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń oraz usuwanie ich drobnych uszkodzeń;
przestrzeganie obowiązujących zarządzeń oraz instrukcji bhp i ppoż.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności