aplikacja Matura google play app store

Tester systemów teleinformatycznych

Odpowiada za przeprowadzenie testów funkcjonalności i wydajności systemów teleinformatycznych;
zajmuje się oceną możliwości i kompatybilności poszczególnych systemów, dostosowywaniem i opracowywaniem systemów teleinformatycznych do konkretnych aplikacji.

Główne zadania:
wykonywanie testów funkcjonalności, wydajności i testów integracyjnych systemów teleinformatycznych;
projektowanie i planowanie cykli testowych z uwzględnieniem zakresu testów;
dokonywanie wyboru metod, standardów i narzędzi do testowania systemów teleinformatycznych;
doskonalenie stosowanego w zakresie testów zbioru metodyk, procedur i narzędzi;
przygotowywanie i utrzymanie środowisk testowych systemów teleinformatycznych;
przygotowywanie scenariuszy testowych, przypadków testowych i przeprowadzanie na ich podstawie testów systemów teleinformatycznych zgodnie z założeniami scenariuszy;
testowanie aplikacji webowych i mobilnych;
badanie i analizowanie zachowań i reakcji systemów teleinformatycznych;
analizowanie wyników testów systemów i przygotowywanie niezbędnej dokumentacji;
badanie zgodności implementacji ze standardami;
sporządzanie raportów z poszczególnych etapów prac oraz raportowanie błędów i analizowanie ich przyczyn;
współpracowanie z analitykami, projektantami i programistami na każdym etapie przeprowadzania testów;
utrzymywanie systemów teleinformatycznych w trakcie przeprowadzania testów.

Zadania dodatkowe:
przygotowywanie koncepcji doskonalenia systemów teleinformatycznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności