aplikacja Matura google play app store

Technolog inżynierii telekomunikacyjnej

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się opracowywaniem i rozwijaniem technologii procesu wytwarzania urządzeń wykorzystywanych w telekomunikacji; odpowiada za prawidłowe wdrożenie na rynek nowych technologii i urządzeń telekomunikacyjnych.

Główne zadania:
  • opracowywanie i rozwijanie technologii procesu wytwarzania urządzeń wykorzystywanych w telekomunikacji;
  • koordynowanie procesu technicznego prowadzonego przed wdrożeniem nowej technologii;
  • wdrażanie nowego sprzętu i technologii wykorzystywanych w telekomunikacji, tj.: uruchamianie i instalowanie oraz prowadzenie wsparcia technicznego przy obsłudze sprzętu przez użytkowników;
  • konfigurowanie urządzeń komunikacyjnych w przewodowych i radiowych sieciach teleinformatycznych;
  • nadzorowanie funkcjonowania wdrożonego sprzętu przekazanego dla użytkowników;
  • sporządzanie analizy sposobu funkcjonowania i oceny w zakresie elektroniki i telekomunikacji istniejących rozwiązań technicznych, tj.: urządzeń, obiektów, systemów, procesów, usługi itp.;
  • sporządzanie analizy sygnałów i systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe;
  • sporządzanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizowanego zadania inżynierskiego z obszaru telekomunikacji;
  • prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wewnętrznymi zasadami oraz na potrzeby klienta.


Zadania dodatkowe:
współpraca z podwykonawcami przy realizacji projektów telekomunikacyjnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności