aplikacja Matura google play app store

Ustawiacz maszyn do obróbki drewna

wybrane grupy: zawody ogólne

Przygotowuje obrabiarki, maszyny i urządzenia stosownie do wymiarów elementu i zakresu obróbki, kontroluje stan techniczny narzędzi, wymienia narzędzia stępione, kontroluje stan techniczny i prowadzi bieżącą konserwację obrabiarek, maszyn i urządzeń.

Główne zadania:
dostosowywanie zespołów roboczych obrabiarek do wymiarów elementów i planowanego zakresu obróbki przez odpowiednie ich ustawienie i zamocowanie właściwych narzędzi;
ustawienie, stosownie do wymiarów obrabianego elementu, zespołów bazowych, urządzeń prowadzących i dociskowych oraz zespołów posuwowych;
dobieranie wymiarów zespołów roboczych w urządzeniach do nanoszenia klejów i materiałów malarsko-lakierniczych, stosownie do właściwości nanoszonych substancji;
dobieranie ciśnienia i temperatury prasowania w prasach do klejenia i okleinowania;
nastawianie urządzeń montażowych stosownie do wymiarów montowanych wyrobów;
dobieranie siły i ciśnienia gięcia w zależności od wymiarów i sposobu gięcia elementów;smarowanie i bieżące konserwowanie obrabiarek, narzędzi i urządzeń.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności