dlamaturzysty.info

Żaglownik

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje żagle zgodnie z dokumentacją techniczną lub wg projektów samodzielnych.

Główne zadania:
opracowywanie projektu kształtu żagla (w zależności od przeznaczenia);
dobór odpowiednich materiałów na żagiel;
trasowanie materiału;
wycięcie kształtek z materiału, a następnie zszycie ich oraz odpowiednie wzmocnienie;
prace wykończeniowe: wszycie (lub zakucie) remizek, naszycie refbant i umieszczanie reflinek, wstawianie liklin (miękkich lub stalowych), ich obszycie oraz zakończenie (ucha itp.);
umieszczanie linek trymujących, dobór listew oraz naszycie kieszeni na nie;
wykonywanie głowicy (głowic) żagla, wzmocnienie lików;wstawianie foliowych okien w żaglu;
wykonywanie numerów żagla, szycie worków, tentów, fartuchów, wiatrochronów, pokrowców na żagle;
konserwowanie i naprawianie żagli.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności