aplikacja Matura google play app store

Technik mechatronik

Projektuje i wytwarza części i oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych; wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę; opracowuje dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych; instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych stosowanych w mechatronice; montuje i demontuje, uruchamia oraz wyłącza a także diagnozuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne.

Główne zadania:
 • pozyskiwanie, ocenianie i tworzenie dokumentacji technicznej do urządzeń i układów mechatronicznych;
 • dobieranie elementów, podzespołów, zespołów, modułów, wskaźników i połączeń do urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • przygotowywanie elementów, wskaźników, podzespołów i zespołów do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • nastawianie ich parametrów;
 • nadzorowywanie ich montażu oraz demontażu;
 • projektowanie i opracowywanie procesów technologicznych produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych;
 • testowanie elementów, modułów i podzespołów oraz obliczanie ich parametrów;
 • wykonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretowanie ich wyników;
 • instalowanie i testowanie oprogramowań sterujących;
 • kontrola prawidłowości pracy urządzeń i systemów;
 • instalowanie i uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • dozorowanie pracy urządzeń i systemów oraz ocena ich stanu technicznego;
 • montowanie i demontowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • prowadzenie diagnostyki zapobiegawczej, wyszukiwanie błędów, usuwanie awarii w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznej i ruchowej;
 • sporządzanie protokołów z uszkodzeń i awarii;
 • planowanie zakupu elementów i podzespołów do prac naprawczych i montażowych urządzeń i systemów mechatronicznych
 • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania pracy.


Zadania dodatkowe:
projektowanie, montowanie oraz programowanie prostych układów mechatronicznych; prowadzenie własnej działalności gospodarczej, n p. dotyczącej mechatroniki pojazdów samochodowych


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności