aplikacja Matura google play app store

Technik mechanik obróbki skrawaniem

Tag: technik
wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje prace związane z projektowaniem, produkcją, montażem, obsługą, konserwacją i naprawą maszyn do obróbki skrawaniem (konwencjonalnych i numerycznie sterowanych).

Główne zadania:
projektowanie narzędzi skrawających i uchwytów obróbkowych oraz sprawdzianów wymiarów i kształtu obrabianych elementów;
sporządzanie dokumentacji technologicznych procesów obróbkowych i montażowych;
przygotowywanie rysunków, specyfikacji technicznych oraz schematów;
przygotowywanie kalkulacji ilości i kosztów materiałów i pracy wymaganych do produkcji i instalacji obrabiarek, zgodnie z określonymi specyfikacjami;
montaż i instalowanie nowych i zmodyfikowanych obrabiarek;
dokonywanie pomiarów warsztatowych uniwersalnymi i specjalistycznymi narzędziami i przyrządami pomiarowymi;
planowanie, organizowanie i kierowanie pracą gniazd produkcyjnych lub grup obrabiarek;
diagnozowanie mechanicznych usterek w maszynach do obróbki skrawaniem;
wykonywanie okresowych przeglądów obrabiarek i ich oprzyrządowania;
kontrolowanie technicznych aspektów produkcji, użytkowania, konserwacji i napraw maszyn do obróbki skrawaniem;
prowadzenie dokumentacji związanej z dokonywanymi naprawami i przeglądami.

Zadania dodatkowe:
wykonywanie naprawy maszyn do obróbki skrawaniem; opracowywanie programów i użytkowanie obrabiarek sterowanych komputerowo, centrów obróbkowych i elastycznych systemów produkcyjnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności