aplikacja Matura google play app store

Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

Tag: technik
wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje i nadzoruje prace związane z montażem i utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, posługując się w tym zakresie dokumentacjami technicznymi, obowiązującymi przepisami i instrukcjami oraz narzędziami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi (uniwersalnymi i specjalistycznymi), przestrzegając zasad bhp, ppoż., ochrony od porażeń prądem elektrycznym i ochrony środowiska oraz zasad zabezpieczenia stanowisk pracy w czasie ruchu pociągów.

Główne zadania:
- montowanie, utrzymywanie w ruchu i naprawianie przekaźnikowych i komputerowych urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, stacyjnych i liniowych, oraz ich zasilania;
- montowanie, sprawdzanie działania, regulowanie i kontrolowanie elektrycznych zwrotnic;
- sprawdzanie działania, regulowanie i konserwowanie semaforów i obwodów sterujących;
- montowanie semaforów i obwodów sterujących, zależnościowych i sygnałowych, w urządzeniach przekaźnikowych i komputerowych;
- układanie kabli sygnalizacyjnych oraz wykonywanie ich połączeń; sprawdzanie izolacji żył kablowych;
- vwbudowywanie i sprawdzanie parametrów torowych urządzeń samoczynnego hamowania pociągów;
- sprawdzanie, regulowanie i konserwowanie czujników torowych magnetycznych, mechanicznych i magneto indukcyjnych;
- sprawdzanie, regulowanie i konserwowanie urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej;
- sprawdzanie i konserwowanie urządzeń zasilających prądu stałego (baterii, akumulatorów) i prądu przemiennego (przetwornic sygnałowych, , prostowników i zespołów prądotwórczych);
- analizowanie działania obwodów sygnałowych, obwodów blokady liniowej półsamoczynnej i samoczynnej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz interpretowanie stanów w przypadku powstania uszkodzeń i usuwanie zaistniałych usterek;
- prowadzenie dokumentacji związanej z budową i utrzymaniem urządzeń oraz gospodarką materiałową;
- kierowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu przy utrzymaniu urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

Zadania dodatkowe:
- uczestniczenie w tworzeniu i projektowaniu nowych systemów zabezpieczających ruch pociągów.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności