aplikacja Matura google play app store

Układacz-konserwator spadochronów

wybrane grupy: zawody ogólne

Dokonuje napraw i konserwacji lotniczego sprzętu ratowniczego i wysokościowego, takiego jak: spadochrony transportowe i hamujące, aparatura tlenowa wysokościowa, kamizelki ratunkowe i urządzenia katapultowe.

Główne zadania:
układanie spadochronów: czaszy z cienkiej mocnej tkaniny z tworzywa sztucznego, linek nośnych, uprzęży z zamkiem, pilocika (ułatwiającego otwarcie czaszy), uchwytu z linką wyzwalającą czaszę;
wkładanie spadochronów do pokrowca;
dokonywanie okresowych przeglądów spadochronów różnych typów, aparatury tlenowej wysokościowej, kamizelek ratunkowych i urządzeń katapultowych;
dbałość i odpowiedzialność za właściwą konserwację i działanie lotniczego sprzętu ratunkowego;
dokonywanie napraw lotniczego sprzętu ratowniczego i wysokościowego;
prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami dotyczącymi sprawności sprzętu ratowniczego i wysokościowego;
nadzorowanie innych pracowników;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności