aplikacja Matura google play app store

Technik elektroniki i informatyki medycznej

Obsługuje elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny, w trakcie badań i zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych, nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie oraz naprawia; pracuje ze sprzętem wykorzystywanym do gromadzenia informacji medycznej (np. bazy danych), technik obrazowania w medycynie (np. tomografia), diagnozowania i terapii (np. aparatura EKG, EEG, USG).

Główne zadania:
 • przygotowywanie do pracy i kontrolowanie sprawności technicznej elektronicznego i informatycznego sprzętu i aparatury medycznej stosowanej do diagnostyki i terapii;
 • wykonywanie pomiarów i testowania elektronicznej aparatury medycznej przed dopuszczeniem jej do użytku;
 • ocenianie stanu technicznego elektronicznej aparatury medycznej;
 • dobieranie narzędzi i przyrządów pomiarowych oraz wykonywanie prac
  z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych
  i elektronicznych elektronicznej aparatury medycznej;
 • prowadzenie konserwacji elektronicznych urządzeń medycznych;
 • naprawianie elektronicznego sprzętu medycznego;
 • wykonywanie badań i pomiarów aparatury medycznej po naprawie;
 • posługiwanie się oprogramowaniem Systemu Informacji Medycznej;
 • obsługiwanie urządzeń elektroniki i informatyki medycznej wykorzystywanych w sieciach komputerowych i programów wspomagających wykonywanie procedur medycznych;
 • współdziałanie w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów, w tym nadzorowanie pracy osób obsługujących elektroniczną aparaturę medyczną;
 • ocenianie i interpretowanie pod względem technicznym wyników pomiarów medycznych i bioelektrycznych w trakcie badań i zabiegów;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzeganie norm w tym zakresie;
 • prowadzenie specyfikacji metryk i dokumentacji eksploatacyjnej aparatury medycznej;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony zdrowia, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie elektroniki i informatyki medycznej; organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności