aplikacja Matura google play app store

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

W lokomotywowniach, zakładach naprawczych taboru kolejowego, zajezdniach tramwajowych i trolejbusowych organizuje pracę przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów.

Główne zadania:
organizowanie stanowisk pracy do wykonywania przeglądów i napraw taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej;
instruowanie pracowników na stanowiskach pracy o zakresie wykonywanych przeglądów i napraw;
diagnozowanie uszkodzeń maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmowanie decyzji o zakresie napraw;
wykonywanie napraw maszyn, aparatów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz na sieci i podstacjach trakcyjnych;
montowanie i demontowanie aparatury poszczególnych obwodów elektrycznych taboru;
dobieranie i naprawianie aparatury zabezpieczającej, sygnalizacyjnej i sterującej;
przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji oraz napraw maszyn elektrycznych, urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych;
sprawdzanie obwodów głównych, pomocniczych i sterujących taboru kolejowego oraz usuwanie występujących w nim usterek;
ocenienie stanu baterii akumulatorów, nastawianie wartości prądu ładowania oraz regulowanie pracy regulatora napięcia;
sprawdzanie działania poszczególnych aparatów i urządzeń w pojeździe trakcyjnym przy sterowaniu na "zimno" i na "gorąco";
ocenianie stanu technicznego urządzeń pojazdów trakcyjnych związanych z bezpieczeństwem ruchu pociągów: urządzeń przeciwślizgowych czuwakowych samoczynnego hamowania pociągów oraz hamulcowych;
posługiwanie się uniwersalnymi i specjalistycznymi urządzeniami oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi;
posługiwanie się komputerem w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy (planowanie, materiały, części zamienne);
posługiwanie się dokumentacjami technicznymi i schematami elektrycznymi podstacji i sieci trakcyjnej;
nadzorowanie pracy nastawni zdalnego sterowania;
sporządzanie dyspozycji pisemnych do wykonywania robót i utrzymania urządzeń zasilania elektroenergetycznego i elektrotrakcyjnego;
zabezpieczanie stanowiska pracy pod względem bhp.

Zadania dodatkowe:
praca jako maszynista elektrycznych pojazdów trakcyjnych po spełnieniu dodatkowych warunków kwalifikacyjnych i zdrowotnych; organizowanie pracy drużyn trakcyjnych oraz brygad utrzymania sieci i podstacji trakcyjnych jako dyspozytor; prowadzenie szkoleń pracowników na stanowiskach pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności