aplikacja Matura google play app store

Technik dźwięku

Tag: technik
wybrane grupy: zawody ogólne

Przygotowuje sprzęt dźwiękowy i uczestniczy w nagrywaniu dźwięku na planie i w studio, zgodnie ze wskazówkami operatora dźwięku.

Główne zadania:
-studiowanie scenariusza filmu i innych materiałów dokumentacyjnych;-współpraca z operatorem dźwięku przy doborze i przygotowaniu sprzętu dźwiękowego do nagrania dźwięku na planie;-pomaganie w instalacji sprzętu dźwiękowego i obsługiwanie mikrofonu podczas nagrania dźwięku na planie i w studio;-uczestniczenie w próbach inscenizacji, dostosowywanie swojej pracy i urządzeń technicznych do jak najlepszego zapisu dźwięku;-zabezpieczanie warunków akustycznych na planie zgodnie ze wskazówkami reżysera i operatora dźwięku;-ustalanie z operatorem dźwięku parametrów technicznych nagrania dźwięku;-zabezpieczanie sprzętu dźwiękowego przed uszkodzeniem, zniszczeniem i zaginięciem podczas zdjęć;-konserwowanie i przygotowywanie sprzętu dźwiękowego do transportu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności