aplikacja Matura google play app store

Technik budowy fortepianów i pianin

Wykonuje maszynowo i ręcznie elementy, montuje elementy zespołów i podzespołów fortepianów i pianin; dobiera narzędzia i materiałów do budowy zespołów i podzespołów fortepianów i pianin; lokalizuje usterki, naprawia, konserwuje i stroi fortepiany i pianina.

Główne zadania:
 • sporządzanie rysunków technicznych oraz dokumentacji technicznej fortepianów i pianin;
 • dobieranie materiałów, narzędzi, maszyn i urządzeń do wytwarzania oraz montażu elementów i podzespołów fortepianów i pianin;
 • określanie kolejności montażu podzespołów i zespołów fortepianów i pianin;
 • wykonywanie prac z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej materiałów do wytwarzania fortepianów i pianin;
 • dobieranie techniki łączenia materiałów do wytwarzania elementów
  i podzespołów fortepianów i pianin;
 • dobieranie przyrządów pomiarowych do pomiaru parametrów wytwarzanych zespołów, podzespołów i elementów fortepianów i pianin;
 • dokonywanie montażu fortepianów i pianin oraz sprawdzanie zgodności wykonywanych prac z dokumentacją techniczną;
 • dokonywanie regulacji mechanizmów i podzespołów zgodnie z dokumentacją techniczną fortepianów i pianin;
 • dobieranie metody konserwacji fortepianów i pianin oraz przeprowadzenie konserwacji fortepianów i pianin zgodnie z dokumentacją techniczną;
 • wykonywanie renowacji zewnętrznych powierzchni fortepianów i pianin;
 • lokalizowanie usterek i uszkodzeń fortepianów i pianin;
 • dobieranie materiałów i narzędzi do naprawy fortepianów i pianin;
 • wymienianie uszkodzonych podzespołów i zespołów fortepianów i pianin;
 • dobieranie narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych stosowanych podczas strojenia fortepianów i pianin i posługiwanie się nimi;
 • strojenie fortepianów i pianin różnymi metodami i systemami;
 • dobieranie narzędzi do intonacji fortepianów i pianin;
 • dokonywanie intonacji fortepianu i pianina;
 • dokonywanie korekty czystości i równości stroju fortepianów i pianin;
 • ocenianie czystości stroju fortepianów i pianin;
 • dostosowanie dźwięczności i brzmienia fortepianów i pianin do warunków otoczenia;
 • przeprowadzanie kontroli artystycznej fortepianów i pianin;
 • ustalanie warunków przechowywania oraz transportu fortepianów i pianin;
 • ustalanie warunków eksploatowania fortepianów i pianin w pomieszczeniach
 • przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
określanie warunków odbioru technicznego fortepianów i pianin.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności