aplikacja Matura google play app store

Technik architektury krajobrazu

Przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu; produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski; nadzoruje podległych pracowników.

Główne zadania:
planowanie i projektowanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich: wyznaczanie miejsc do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów;
posługiwanie się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni;
urządzanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich wg przygotowanego projektu: przygotowywanie terenów do obsadzeń, miejsc do sadzenia drzew i krzewów, zakładania trawników i kwietników, obsadzania waz kwiatowych;
wybór drzew, krzewów, bylin i innych roślin do zaplanowanych nasadzeń;
przygotowywanie receptur mieszanek ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych;
rekultywacja terenów zdegradowanych: wyznaczanie drzew do karczowania i ścinania itp.;
opieka nad powierzoną zielenią na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej: wyznaczanie drzew i krzewów do cięć sanitarnych, nadzorowanie przycinania żywopłotów, strzyżenia trawników, usuwania konarów i gałęzi drzew w bliskim sąsiedztwie nadziemnych urządzeń inżynieryjnych;
pielęgnowanie parków i starodrzewu;
odczytywanie projektów terenów zieleni i wykonywanie ich w terenie.

Zadania dodatkowe:
prowadzenie doświadczeń i obserwacji w programach jednostek naukowo-badawczych; opracowywanie ekspertyz dendrologicznych; produkcja roślin ozdobnych i szkółkarskich dla potrzeb małej architektury ogrodowej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności