aplikacja Matura google play app store

Tapicer

Wykonuje tapicerowane części mebli lub kompletów mebli (np. tapczany, krzesła) na podłożach twardych i miękkich, tapicerowane części wyposażenia środków transportowych (np. siedzenia w tramwajach) i sprzętu sportowego (maty, piłki) oraz według projektu, prace dekoracyjne tapicerskie związane z urządzaniem salonów, wystaw czy innych wnętrz, także mieszkalnych; wykonuje naprawy tapicerowanych części mebli i sprzętów wraz z drobnymi naprawami drewnianych części konstrukcji.

Główne zadania:
organizowanie stanowiska pracy oraz jego wyposażanie;
czytanie rysunków roboczych i sporządzanie odręcznych szkiców przedstawiających rozwiązania konstrukcyjne różnych wyrobów tapicerskich;
dobieranie materiałów potrzebnych do wykonania mebla tapicerskiego określonego typu;
dobieranie tkanin do typu i stylu wnętrza;
zakładanie szkieletów czy urządzeń podtrzymujących draperie, zasłony, kotary, firanki itp.;
obliczanie zapotrzebowania materiałowego na podstawie projektu przedstawionego w dokumentacji rysunkowej i technologicznej wyrobu;
ocenianie jakości surowców włókienniczych, wyściółkowych oraz materiałów i półfabrykatów stosowanych w tapicerstwie;
dobieranie właściwego rodzaju tapicerki do konstrukcji nośnej określonego typu i stylu mebla lub innych sprzętów tapicerskich;
ustalanie konstrukcji różnych podłoży i warstw tapicerskich wykonywanych metodami rzemieślniczymi i przemysłowymi;
formowanie, upinanie i zawieszanie firanek, zasłon, kotar, draperii, portier - stosownie do charakteru wnętrza;
wykonywanie podłoża (sztywnego, półsztywnego, elastycznego) oraz warstwy tapicerskiej z układem tapicerskim bezsprężynowym i sprężynowym;
tapicerowanie sprzętów sportowych i sprzętów w środkach transportowych;
tapicerowanie drzwi lub wyciszanie ścianek działowych;
wykańczanie wyrobów tapicerskich pasmanterią, pikowaniem lub innymi ozdobami (np. dekoracyjnymi gwoździami tapicerskimi);
kontrolowanie warunków odbioru mebli i sprzętów tapicerowanych, ich magazynowania i transportu;
wykonywanie napraw i renowacji wyrobów tapicerskich;
wykonywanie pomocniczych robót stolarskich przy użyciu narzędzi ręcznych i zmechanizowanych o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym;
obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w tapicerniach;
konserwowanie maszyn, urządzeń i narzędzi zgodnie z instrukcjami ich eksploatacji;
przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności