aplikacja Matura google play app store

Tancerz baletowy

Tag: tancerz
wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje w sposób artystyczny stworzone przez choreografa, własne lub improwizowane tańce i układy ruchowe solo i w zespole tancerzy, podczas przedstawień tanecznych, operowych, spektakli teatralnych, występów estradowych, widowisk oraz w filmach.

Główne zadania:
- utrzymywanie stałej sprawności ciała poprzez wykonywanie samodzielne lub pod kierunkiem pedagoga baletu odpowiednich ćwiczeń ruchowych;
- rozwijanie osobowości twórczej dzięki własnej inwencji i pracy artystycznej, której efektem są indywidualne umiejętności taneczne charakterystyczne dla konkretnego tancerza;
- współpraca z choreografem podczas tworzenia koncepcji układu ruchowego, konsultowanie projektów kostiumów scenicznych i filmowych;
- branie udziału w próbach do występów artystycznych;
- wykonywanie charakteryzacji własnej twarzy i ciała odpowiednio do zaprojektowanej scenografii oraz układu choreograficznego, który ma być wykonany podczas występu scenicznego lub realizacji filmowej;
- wykonywanie solowych układów tanecznych i ruchowych w różnego rodzaju produkcjach artystycznych, dając wyraz indywidualnej interpretacji kreowanej postaci;
- uczestniczenie w zespołowym wykonywaniu tańca lub układu ruchowego w różnego rodzaju spektaklach, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez choreografa i reżysera;
- wykonywanie układów choreograficznych tańca towarzyskiego i ludowego solo, w parach i zespołach tanecznych;
- wykonywanie zadań aktorskich i pantomimicznych;
- branie udziału w przedsięwzięciach artystycznych na potrzeby telewizji, w przekazie bezpośrednim i do późniejszego odtwarzania.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie swojej specjalności.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności