aplikacja Matura google play app store

Taksator

wybrane grupy: zawody ogólne

Dokonuje szacowania wartości mienia oraz ustala wielkości strat powstających wskutek zdarzeń losowych.

Główne zadania:
ـ dokonywanie oględzin i oceny stanu faktycznego mienia (budynków, maszyn, urządzeń, pojazdów, ładunków, towarów) i w miarę potrzeby fotograficzne dokumentowanie;
opisywanie konstrukcji, budowy, użytych materiałów i surowców, wyposażenia itp.; sporządzanie odpowiedniej dokumentacji;
obliczanie lub weryfikowanie wartości mienia;
ustalanie przyczyn i rozmiaru strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sporządzanie odpowiednich protokołów;
obliczanie wysokości ewentualnych odszkodowań;
stałe uzupełnianie wiedzy w zakresie swojej specjalności.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności