aplikacja Matura google play app store

Ślusarz galanterii metalowej

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje ozdobną galanterię metalową, kraty, lampy, rygle, zawiasy; naprawia i rekonstruuje metalowe obiekty i ich elementy o charakterze zabytkowym i muzealnym, z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich, narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniem dyscypliny eksploatacyjnej; ocenia stan techniczny obiektu, dorabia, dopasowuje, wymienia uszkodzone części i elementy.

Główne zadania:
wykonywanie ozdobnej galanterii z metalu (spinki, klamry);
wykonywanie metalowych elementów o kształtach nieregularnych, jak: szyldy, klamki, zawiasy, zasuwy czołowe i ryglowe, okucia, latarnie, kinkiety, kołatki, kłódki;
wykonywanie wyrobów z metalu, takich jak: kraty, balustrady;
ustalanie przyczyn niesprawności i określanie sposobu naprawy urządzeń;
czyszczenie urządzeń przed wykonaniem naprawy i konserwacji;
demontaż urządzeń z wykorzystaniem narzędzi oraz przyrządów ślusarskich i specjalistycznych;
dorabianie, dopasowywanie i wymienianie uszkodzonych części z zastosowaniem operacji: wiercenia, rozwiercania, cięcia, piłowania, skrobania, docierania, gięcia, nitowania, lutowania, kucia, szlifowania, zgrzewania, toczenia, frezowania itp.;
odtwarzanie brakujących elementów metalowych na podstawie opisu, szkicu lub fotografii, z zachowaniem cech charakterystycznych dla danego stylu;
uzupełnianie brakujących elementów przy zabytkowych furtkach, bramach, kratach i balustradach;
odnawianie obiektów o charakterze zabytkowym i muzealnym oraz ich elementów;montowanie elementów ozdobnych z metalu na dużych wysokościach (wazony, kariatydy);
użytkowanie zgodnie z wymogami racjonalnej eksploatacji narzędzi mechanicznych i urządzeń ślusarskich, takich jak: wiertarki ręczne, młotki, piłki, pilniki, skrobaki, gwintowniki, narzędzia traserskie, lutownice;

Zadania dodatkowe:
wykonywanie artystycznych wyrobów z metalu; po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń praktycznych uczniów.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności