aplikacja Matura google play app store

Szlifierz szkła płaskiego

wybrane grupy: zawody ogólne

Szlifuje i poleruje brzegi, fazy i całe powierzchnie obrabianych tafli szkła; matuje i wierci otwory w szkle płaskim za pomocą poziomych i pionowych szlifierek oraz wiertarek; przeprowadza prace konserwacyjne i regulacyjne podstawowych urządzeń produkcyjnych.

Główne zadania:
przygotowywanie tarcz szlifierskich i polerskich oraz innych materiałów ściernych do wykonywanej obróbki;
uruchamianie, zatrzymywanie tarcz szlifierskich i regulowanie szybkości ich obrotu;
dobieranie i wymienianie tarcz w czasie procesu szlifowania i polerowania oraz ustawianie ich w poziomie;
regulowanie i obsługiwanie wiertarki oraz hartowanie i ostrzenie wierteł;
szlifowanie brzegów tafli szklanych fasonowych i prostokątnych oraz faz o dużych rozmiarach;
polerowanie brzegów i faz tafli prostokątnych i fasonowych o dużych rozmiarach;
szlifowanie i polerowanie brzegów kółek i szkieł do okularów ochronnych według obowiązujących warunków technicznych;
wiercenie w taflach szkła otworów o różnej średnicy bez rys i odprysków, według rysunku technicznego;
polerowanie wtórne aparatem polerskim płaszczyzn szkła lustrzanego po polerowaniu maszynowym;
dokonywanie oceny jakościowej wykonanych operacji obróbki szkła płaskiego i podejmowanie środków zaradczych w przypadku stwierdzenia odchyleń od obowiązujących norm jakościowych;
czyszczenie i konserwowanie używanych urządzeń i narzędzi znajdujących się na stanowisku roboczym;
przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności