aplikacja Matura google play app store

Szlifierz szkła gospodarczego i technicznego

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje prace związane z docieraniem korków do butelek, słoi, balonów i karafek, szlifowaniem szkła gospodarczego i technicznego: płaszczyzn, krawędzi i den, a także konserwuje urządzenia i narzędzia do szlifowania.

Główne zadania:
sprawdzanie prawidłowości działania urządzeń do docierania korków i szlifowania szkła gospodarczego, oświetleniowego, kryształowego i laboratoryjnego;
właściwe dobieranie materiałów ściernych pod względem własności i rodzaju szlamu i mułu;
zakładanie korka i wyrobu (karafki itp.) na warsztacie i precyzyjne docieranie z zachowaniem wymaganej szczelności;
polerowanie korka i szyjki karafki za pomocą drewnianej tarczy;
ocena jakościowa wykonanej operacji docierania korków;
przygotowywanie tarcz i urządzeń do szlifowania wyrobów szklanych: wygładzanie powierzchni tarcz, właściwe ich ustawianie i regulowanie szybkości obrotu;
szlifowanie na szorstko krawędzi górnych i dolnych wyrobów dmuchanych i prasowanych;
polerowanie na tarczach drewnianych wszelkich krawędzi wyrobów dmuchanych i prasowanych;
szlifowanie subtelne krawędzi górnych na tarczach kamiennych;
szlifowanie subtelne krawędzi dolnych wyrobów prasowanych;
zdejmowanie oszlifowanych i polerowanych górnych krawędzi wyrobów dmuchanych;
szlifowanie powierzchni całych den i płaszczyzn wyrobów na różnych tarczach;
instruowanie pracowników zespołu o sposobie wykonywania poszczególnych czynności;
dokonywanie oceny jakościowej obrabianych przedmiotów oraz podejmowanie środków zaradczych w przypadku odchyleń od ustalonych norm jakościowych;
organizowanie bezpiecznego procesu pracy dla siebie i członków zespołu, przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.;
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń na stanowisku roboczym i dokonywanie drobnych napraw.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności