aplikacja Matura google play app store

Szlifierz metali

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje szlifierki do wałków (kłowe i bezkłowe), otworów, płaszczyzn oraz gwintów, ostrzarki uniwersalne i specjalne; dobiera i stosuje optymalne parametry skrawania do ostrzenia różnorodnych narzędzi skrawających, szlifuje powierzchnie walcowe i stożkowe (wewnętrzne i zewnętrzne).

Główne zadania:
zaznajamianie się z dokumentacją technologiczną obrabianych przedmiotów, zwłaszcza z rysunkiem wykonawczym, kartą technologiczną i kartkami instrukcyjnymi wykonywanych operacji;
obsługa szlifierek ogólnego przeznaczenia, specjalizowanych i specjalnych takich jak: szlifierki do wałków kłowe uniwersalne, produkcyjne i bezkłowe, szlifierki do otworów uniwersalne, produkcyjne, obiegowe i bez uchwytowe, szlifierki do płaszczyzn ze stołem prostokątnym i ze stołem obrotowym, szlifierki do gwintów;
dobieranie i regenerowanie (np. przez diamentowanie) ściernic;
ustawianie do pracy szlifierek ze szczególnym zwróceniem uwagi na: optymalne parametry skrawania, mocowanie ściernic oraz obrabianych przedmiotów;
ustalanie kolejności zabiegów przy wykonywaniu operacji wielozabiegowych;
wykonywanie różnorodnych prac szlifierskich, jak: szlifowanie powierzchni walcowych i stożkowych zewnętrznych oraz wewnętrznych płaszczyzn i powierzchni kształtowych, gwintów;
ostrzenie na ostrzarkach uniwersalnych i specjalnych różnorodnych narzędzi skrawających, jak: noże tokarskie i strugarskie, wiertła, pogłębiacze, rozwiertaki, frezy, głowice frezowe, gwintowniki, narzynki, przeciągacze i przepychacze oraz narzędzia do obróbki kół zębatych;
użytkowanie sprawdzianów oraz narzędzi i przyrządów pomiarowych uniwersalnych i specjalnych - mierzenie oraz sprawdzanie wymiarów i kształtu obrabianych przedmiotów;
kontrolowanie i korygowanie przebiegu obróbki;
czyszczenie i konserwowanie użytkowanych szlifierek, sprawdzianów i narzędzi pomiarowych oraz uchwytów;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Zadania dodatkowe:
ostrzenie narzędzi skrawających, szlifowanie pilników, szlifowanie na szlifierkach współrzędnościowych skomplikowanych powierzchni kształtowych i otworów w kilku płaszczyznach; wykonywanie różnych prac na innych uniwersalnych obrabiarkach skrawających do metali, np.: tokarkach, frezarkach, wiertarkach i wytaczarkach; szlifowanie kół zębatych metodami kształtowymi i obwiedniowymi; obrabianie różnorodnych przedmiotów na obrabiarkach zespołowych; kontrolowanie pracy linii obrabiarek i elastycznie zautomatyzowanych obrabiarek; po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń uczniów na stanowisku pracy; pełnienie funkcji ustawiacza na szlifierkach.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności