aplikacja Matura google play app store

Szlifierz kamienia

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje szlifierki i polerki mechaniczne przy szlifowaniu i polerowaniu płyt mozaikowych oraz płyt i elementów lastrykowych, kamieni naturalnych i sztucznych.

Główne zadania:
wybieranie i kwalifikowanie przetartych płyt do szlifowania przy uwzględnieniu ich jakości i wymiarów;
dobieranie materiałów ściernych, segmentów karborundowych oraz różnego rodzaju tarcz i kształtowników w zależności od rodzaju i gatunku surowców kamiennych;
dobieranie narzędzi do mulenia i polerowania, jak: tarcz, segmentów, kształtowników i porapitów, a także proszków i płynów polerskich;
ustawianie na stole szlifierskim płyt lub elementów kamiennych wg poziomu i pionu oraz zabezpieczanie ich naroży przed uszkodzeniem;
obsługiwanie szlifierek i polerek - szlifowanie i gładzenie płyt mozaikowych oraz płyt i elementów lastrykowych lub szlifowanie, mulenie i polerowanie elementów kamiennych;
kontrolowanie prawidłowości szlifowania, mulenia i polerowania pod względem uzyskania właściwej faktury, gładkości powierzchni, tonacji barwy oraz połysku i kształtu elementów;
regulowanie dopływu wody zależnie od twardości i nasiąkliwości surowca, materiałów ściernych oraz szybkości obrotu tarcz ściernych;
kontrolowanie i regulowanie temperatury obrabianego elementu w celu osiągnięcia wysokiego połysku i właściwej barwy;
kontrolowanie jakości i dokładności wymiarowych wykonanych elementów zgodnie z obowiązującymi normami;
czyszczenie, konserwowanie oraz usuwanie drobnych uszkodzeń obsługiwanych maszyn;
przestrzeganie przepisów bhp obowiązujących na danym stanowisku pracy.

Zadania dodatkowe:
polerowanie sposobem ręcznym, przy użyciu szlifierek mechanicznych, elementów kamieniarskich o specjalnie skomplikowanym profilu; dobieranie mieszanek do klejenia i kitowania oraz dorabianie uszkodzonych części elementu, z wiernym zachowaniem kształtu, barwy, użylenia itp.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności