aplikacja Matura google play app store

Szklarz budowlany

Tag: szklarz
wybrane grupy: zawody ogólne

Szklarz budowlany przygotowuje i montuje szyby w profilu drewnianym lub metalowym. Szklarz budowlany jest zawodem o charakterze usługowym. Jego pracę charakteryzuje wykonywanie stałych czynności takich jak: składowanie, pomiar, przycięcie szyb według zleconych wymiarów i kształtu, wyszlifowanie krawędzi, transport oraz montaż i uszczelnienie w profilu drewnianym lub metalowym. Do obrabiania i montowania szyb szklarz budowlany stosuje narzędzia ręczne i mechaniczne. Osadzanie i uszczelnianie szyb odbywa się ręcznie, zgodnie z zasadami montażu. Szklarz budowlany odpowiedzialny jest również za właściwe wykorzystanie materiałów i narzędzi oraz przestrzeganie zasad technologicznych.

Główne zadania:
  • składowanie szyby pojedynczej i szyby zespolonej;
  • przygotowywanie szkła zgodnie z wymaganiami: dobieranie, wykonanie pomiaru, szkicowanie kształtu szkła;
  • obrabianie szkła: cięcie, wiercenie, szlifowanie, matowienie;
  • transportowanie pojedynczej szyby i szyby zespolonej;
  • montowanie tafli szyby pojedynczej lub szyby zespolonej w profilu drewnianym;
  • montowanie tafli szyby pojedynczej lub szyby zespolonej w profilu metalowym;
  • uszczelnianie kitem, silikonem w profilu drewnianym;
  • uszczelnianie kitem, silikonem i listwami w profilu metalowym;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.


Zawód szklarza budowlanego można uzyskać na drodze kształcenia rzemieślniczego. Pracodawcy zatrudniają w tym zawodzie osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe w zakresie budowlanych robót wykończeniowych, monterów konstrukcji metalowych, ślusarzy, stolarzy – z możliwością praktycznego przyuczenia na stanowisku i zdobywania doświadczenia w trakcie pracy. Niezbędne jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności