aplikacja Matura google play app store

Szklarz

Tag: szklarz
wybrane grupy: zawody ogólne

Szkli ramy okienne, drzwiowe, wystawy, szklarnie, meble itp., wykłada szkłem ściany i kolumny, osadza lustra i wykonuje inne podobne prace, posługując się specjalnymi narzędziami i sprzętem mechanicznym oraz przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.

Główne zadania:
- dobieranie rodzaju i gatunku szkła odpowiedniego do wykonywanych prac;
- krojenie szkła zgodnie z wymiarami, według rysunku lub pobranymi z natury;
- szlifowanie krawędzi szkła, wiercenie i wycinanie otworów w szkle;
- sporządzanie kitów szklarskich;
- osadzanie, mocowanie i uszczelnianie szyb w ramach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych;
- wykładanie ścian, kolumn itp. elementów szkłem dekoracyjnym;
- szklenie inspektów i szklarni;
- szklenie mebli, akwariów
- wytwarzanie, renowacja i osadzanie luster;
- czyszczenie i konserwacja stosowanych narzędzi i sprzętu;
- utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy;
- sporządzanie kalkulacji kosztów oraz obliczanie należności za wykonaną pracę.

Zadania dodatkowe:
- nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności