aplikacja Matura google play app store

Surdologopeda

Wykonuje specjalistyczne badania, analizuje ich wyniki, dokonuje diagnozy osób z zaburzeniami i uszkodzeniami słuchu; prowadzi rehabilitację i terapię usprawniającą mowę: ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, słuchowe, odczytywanie mowy z ust itp. w poradniach rehabilitacyjnych Polskiego Związku Głuchych, poradniach foniatrycznych, oddziałach otolaryngologicznych, sanatoriach, szkołach i przedszkolach oraz ośrodkach dla dzieci z uszkodzeniem słuchu.

Główne zadania:
 • badanie i analizowanie czynników wpływających na tempo i jakość opanowywania mowy przez dzieci z uszkodzonym słuchem;
 • diagnozowanie uszkodzeń słuchu, postaw i trudności językowych oraz zachowań komunikacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami i uszkodzeniami słuchu na podstawie wywiadu z rodzicami, badania dziecka, obserwacji jego zachowania itp.;
 • planowanie rehabilitacji słuchu i mowy osób głuchych lub niedosłyszących na podstawie postawionej diagnozy;
 • prowadzenie terapii logopedycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych z zaburzeniami i uszkodzeniami słuchu polegającej na wykonywaniu ćwiczeń oddechowych, słuchowych oraz uczeniu i rozumieniu słów, zdań i wyrażeń;
 • rozwijanie umiejętności czytania i pisania;
 • prowadzenie zajęć usprawniających percepcję słuchową i wymowę;
 • współpraca z lekarzami otolaryngologami, z poradniami Polskiego Związku Głuchych;
 • kształtowanie u rodziców (opiekunów) dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem właściwych postaw i zachowań;
 • prowadzenie dokumentacji badań, diagnoz i profilaktyki oraz działalności terapeutycznej;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie wyeliminowania czynników doprowadzających do uszkodzenia słuchu (np. słuchanie głośnej muzyki);
 • udział w szkoleniach z zakresu surdologopedii.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej i szkoleniowej dla surdologopedów i logopedów; publikowanie wyników badań oraz doświadczeń zawodowych; dbałość o zapewnienie dzieciom z uszkodzonym słuchem aparatów słuchowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności