aplikacja Matura google play app store

Strugacz

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje strugarki poprzeczne, wzdłużne oraz strugarki specjalne; dobiera parametry skrawania, narzędzia i uchwyty do mocowania obrabianych przedmiotów, mocuje narzędzia i obrabiane przedmioty, wykonuje powierzchnie płaskie i kształtowe wg rysunku, oznaczeń traserskich i wzorca.

Główne zadania:
zaznajamianie się z dokumentacją technologiczną obrabianych przedmiotów, zwłaszcza z rysunkiem wykonawczym, kartą technologiczną i kartkami instrukcyjnymi wykonywanych operacji;
ekonomiczne użytkowanie strugarek poprzecznych, wzdłużnych jednostojakowych i dwustojakowych oraz specjalnych;
ustawianie do pracy strugarek ogólnego przeznaczenia i strugarek specjalnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: optymalne parametry skrawania, dobór i mocowanie noży strugarskich, mocowanie obrabianych przedmiotów w uchwytach i bezpośrednio na stole strugarki;
ustalanie kolejności zabiegów przy wykonywaniu operacji wielozabiegowych;
wykonywanie różnorodnych prac strugarskich, głównie wg rysunku, oznaczeń traserskich i wzorca;,br>użytkowanie sprawdzianów oraz narzędzi i przyrządów pomiarowych uniwersalnych i specjalnych - mierzenie oraz sprawdzanie wymiarów i kształtu obrabianych przedmiotów;
kontrolowanie i korygowanie przebiegu obróbki;
czyszczenie i konserwowanie użytkowanych strugarek, narzędzi i uchwytów;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Zadania dodatkowe:
wykonywanie różnorodnych prac na dłutownicach ogólnego przeznaczenia oraz na strugarkach i dłutownicach do kół zębatych obrabiających koła zębate metodami obwiedniowymi; po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń uczniów na stanowisku pracy; pełnienie funkcji ustawiacza na strugarkach.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności