aplikacja Matura google play app store

Strażnik straży marszałkowskiej

wybrane grupy: zawody ogólne

Zapewnia ochronę terenu i budynków zarządzanych przez Kancelarię Sejmu i Senatu.

Główne zadania:
pełnienie służby na wyznaczonych posterunkach, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów wewnętrznych;
zapewnienie ochrony terenu i budynków oraz nienaruszalności mienia ruchomego stanowiącego własność Kancelarii Sejmu i Senatu, współdziałanie w tym zakresie z wyspecjalizowanymi służbami (Policją, Biuer Ochrony Rządu, jednostkami Straży Pożarnej itp.);
utrzymywanie porządku na terenie oraz w budynkach Kancelarii Sejmu i Senatu, ze szczególnym uwzględnieniem posiedzeń Sejmu oraz ich organów;
kontrolowanie dokumentów uprawniających do wjazdu lub wejścia na teren oraz do budynków Kancelarii Sejmu i Senatu;
kontrolowanie przedmiotów wnoszonych na teren Kancelarii Sejmu i Senatu, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa;
konwojowanie i zabezpieczanie przewożonych wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych;
udział w akcjach ratunkowych w przypadkach nadzwyczajnych wydarzeń (pożar, katastrofa itp.);
wykonywanie innych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Marszałkowi Sejmu i Senatu oraz posłom i senatormna terenie i w obiektach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i Senatu;
zabezpieczanie, wydawanie i przyjmowanie kluczy oraz plombowanie wyznaczonych pomieszczeń;
obsługa technicznych urządzeń bezpieczeństwa.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności