dlamaturzysty.info

Sprzedawca w branży spożywczej

wybrane grupy: zawody ogólne

Sprzedawca w branży spożywczej zajmuje się sprzedażą produktów spożywczych w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej.
Sprzedawca w branży spożywczej jest zawodem o charakterze handlowym. Dokonuje sprzedaży artykułów spożywczych klientom za określoną cenę. Odbywa się to w sposób bezpośredni, przy zastosowaniu tradycyjnej formy sprzedaży, lub pośrednio, przy zastosowaniu samoobsługowej formy sprzedaży. Sprzedawca obsługuje kupujących, udzielając informacji o sprzedawanych produktach. Dokonuje przyjęcia towaru, estetycznego i atrakcyjnego wyeksponowania go na sali sprzedażowej zgodnie z przyjętymi standardami, umieszczając nadwyżki w magazynie. Do jego obowiązków należy kontrolowanie jakości towarów (terminy przydatności do spożycia, odpowiednie oznakowanie) oraz utrzymywanie porządku i czystości w miejscach składowania towarów zarówno na półkach w punkcie sprzedaży, jak i w magazynie. Sprzedawca dokumentuje obrót towarowy za pomocą urządzeń fiskalnych, dokonuje operacji rachunkowo-kasowych, rozlicza i zabezpiecza utarg. Bierze udział w inwentaryzacji towarów i opakowań zwrotnych. Sprzedawca przyjmuje reklamacje i pośredniczy w ich załatwianiu.

Główne zadania:
  • przyjmowanie dostaw artykułów spożywczych do punktu sprzedaży;
  • przygotowywanie artykułów spożywczych do sprzedaży, ich eksponowanie i oznaczanie;
  • składowanie towarów w punkcie sprzedaży z zapewnieniem odpowiednich warunków przechowywania;
  • kontrolowanie jakości artykułów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży;
  • obsługiwanie klientów zgodnie ze standardami zapewniającymi jakość;
  • zawieranie transakcji sprzedaży i wydawanie dokumentów z nią związanych;
  • dokonywanie rozliczeń finansowych po zakończonej pracy łącznie z zabezpieczaniem utargów;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska i systemu HACCP.


Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w zawodzie sprzedawcy w branży spożywczej powinny posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe w kierunkach związanych z branżą handlową lub spożywczą. Pracodawcy chętnie zatrudniają na stanowisku sprzedawcy w branży spożywczej osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym w zawodzie 522301 Sprzedawca. Możliwe jest szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Warunkiem podjęcia pracy w zawodzie sprzedawcy w branży spożywczej jest posiadanie ważnych badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzonych w książeczce zdrowia pracownika.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności