dlamaturzysty.info

Sprzedawca w branży mięsnej

wybrane grupy: zawody ogólne

Sprzedawca w branży mięsnej zajmuje się sprzedażą mięsa i jego przetworów w handlu detalicznym lub hurtowym.
Sprzedawca w branży mięsnej jest pracownikiem branży handlowej. Celem pracy sprzedawcy jest obsługa klientów, w tym informowanie o sprzedawanych towarach mięsnych i jego przetworach. Sprzedaż może odbywać się w sposób bezpośredni, tzn. tradycyjnie, gdzie sprzedawca ma bezpośredni kontakt z nabywcą oraz w sposób pośredni, gdy nabywca kupuje towar w punkcie sprzedaży detalicznej w formie samoobsługowej. Poza obsługą klientów sprzedawca wykonuje takie zadania, jak: przyjęcie towaru, kontrolowanie jakości towaru, eksponowanie go na stoisku, dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy oraz w miejscu czasowego składowania towaru. Zajmuje się również sporządzaniem dokumentacji obrotu towarowego za pomocą urządzeń fiskalnych, wykonywaniem operacji gotówkowych, rozliczaniem i zabezpieczaniem utargów. Bierze udział w inwentaryzacji towarów i opakowań zwrotnych. Sprzedawca przyjmuje reklamacje i pośredniczy w ich załatwianiu.

Główne zadania:
  • przyjmowanie dostaw mięsa i jego przetworów;
  • przechowywanie mięsa i jego przetworów w punkcie sprzedaży;
  • przygotowywanie mięsa i jego przetworów do sprzedaży oraz jego ekspozycja i oznaczenie;
  • obsługiwanie klientów podczas sprzedaży mięsa i jego przetworów zgodnie ze standardami jakości;
  • zawieranie transakcji sprzedaży oraz przyjmowanie i wydawanie dokumentów z nią związanych;
  • kontrolowanie jakości sprzedawanego mięsa i jego przetworów;
  • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji lub pośredniczenie w ich załatwianiu;
  • uczestniczenie w przeprowadzaniu kontroli wewnętrznej (inwentaryzacji);
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i systemu HACCP.


Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w zawodzie sprzedawcy w branży mięsnej powinny posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe o kierunkach związanych z handlem np. w zawodzie 522301 Sprzedawca lub z przetwórstwem mięsa np. 751105 Rzeźnik-wędliniarz. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie do zawodu) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia zawodowego w trakcie pracy. Sprzedawca w branży mięsnej powinien posiadać ważne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, potwierdzone w książeczce zdrowia pracownika.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności