dlamaturzysty.info

Sprzedawca

Sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach), detalicznej (sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (w hurtowniach); obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji).

Główne zadania:
organizowanie zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty;
przygotowywanie produktów do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowanie;
informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych produktów;
pomoc nabywcy przy wyborze produktu;
sprawna realizacja zamówień składanych przez nabywców (demonstrowanie, ważenie, mierzenie, paczkowanie);
inkasowanie należności za sprzedane produkty;
dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży;
załatwianie reklamacji zakupionych towarów;
przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na towary w hurtowniach;
współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.);
współpraca w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku;
informowanie o warunkach sprzedaży (stosowane upusty);
zawieranie transakcji sprzedaży;
sporządzanie faktur za towary;
przestrzeganie warunków sanitarnych sprzedaży;
zabezpieczanie punktu sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp.

Zadania dodatkowe:
przygotowywanie pokazów, demonstracja sposobu użytkowania oferowanego produktu; pełnienie funkcji kierownika punktu sprzedaży; prowadzenie rozliczeń ekonomiczno-finansowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności