aplikacja Matura google play app store

Specjalista zarządzania informacją

wybrane grupy: zawody ogólne

Specjalista zarządzania informacją zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem i dystrybucją informacji w środowisku pracy.
Specjalista zarządzania informacją to zawód o charakterze usługowym. Celem pracy specjalisty jest organizacja i zapewnienie sprawnego systemu przepływu informacji, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Celem pracy jest także wyszukiwanie i dostarczanie informacji wspierających procesy decyzyjne, co wymaga analizy danych, ich przetwarzania, prezentacji i tworzenia zasobów wiedzy. W zakresie obowiązków może pojawić się projektowanie specjalistycznych baz i hurtowni danych. Specjalista dobiera i stosuje metody i technologie, umożliwiające wyszukiwanie, gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i dystrybucję informacji, zgodnie z przyjętymi standardami. Osoba na tym stanowisku może pracować w instytucjach działających w różnych obszarach (nauce, gospodarce, przemyśle, instytucjach rządowych i pozarządowych). Typowe miejsca pracy to przedsiębiorstwa i instytucje, w których są działy związane z zarządzaniem i wspomaganiem procesów decyzyjnych, działy marketingu i public relations, centra informacji, biblioteki, wydawnictwa.

Główne zadania:
  • wyszukiwanie, gromadzenie, rejestrowanie, weryfikowanie i selekcjonowanie informacji;
  • klasyfikowanie, indeksowanie, aktualizowanie i unifikowanie informacji;
  • przechowywanie i nadzorowanie zbiorów informacji;
  • analizowanie, opracowywanie i udostępnianie informacji;
  • badanie i analizowanie zapotrzebowania na informację wśród różnych grup odbiorców;
  • rekomendowanie zmian w procedurach i/lub w technologii wspierających zarządzanie informacją;
  • przestrzeganie obowiązujących procedur, przepisów, norm oraz zasad poufności informacji w celu właściwej dystrybucji informacji;
  • szkolenie podległych pracowników i użytkowników informacji w korzystaniu z nowoczesnych technik i narzędzi komunikacji;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.


Zawód specjalisty zarządzania informacją może wykonywać osoba, która posiada wykształcenie wyższe drugiego stopnia odpowiadające wykonywanej specjalności, np. z zakresu zarządzania informacją, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, infobrokeringu, elektronicznego przetwarzania informacji lub pokrewne. Zawód może wykonywać także osoba, która ukończyła dowolne studia magisterskie, uzupełnione o studia podyplomowe w zakresie zarządzania informacją, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, infobrokeringu, elektronicznego przetwarzania informacji lub pokrewne. W zawodzie specjalisty zarządzania informacją wymagane są: bardzo dobra znajomość narzędzi i technologii wyszukiwania informacji oraz systemów zarządzania informacją i standardów opracowania informacji. Specyfika zawodu wymaga wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnych, architektury informacji i systemów informacji oraz wymagana jest znajomości przynajmniej jednego języka obcego w stopniu dobrym, najlepiej, gdy jest to język angielski (B2).


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności