aplikacja Matura google play app store

Specjalista zaopatrzenia medycznego

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za zaopatrzenie placówki w środki medyczne zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez poszczególne jednostki organizacyjne;
zajmuje się wyłonieniem dostawców zaopatrzenia medycznego w drodze przetargu lub zapytania ofertowego.

Główne zadania:
zabezpieczanie potrzeb placówki w zakresie dostaw sprzętu medycznego, środków farmaceutycznych, bielizny, sprzętu gospodarczego, itp.;
współpraca z dostawcami zaopatrzenia medycznego oraz nawiązywanie kontaktów o charakterze handlowym z przedstawicielami reprezentującymi dostawców;
zapoznawanie się z profilem produkcji dostawców zaopatrzenia medycznego;
prowadzenie negocjacji z dostawcami w ramach uprawnień i obowiązków wynikających z zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznych procedur;
dokonywanie wyboru dostawców zaopatrzenia medycznego zgodnie z przyjętą w placówce procedurą;
organizowanie postępowania przetargowego, uczestniczenie w komisjach przetargowych oraz prowadzenie korespondencji z oferentami w toczących się postępowaniach przetargowych;
sporządzanie umów z dostawcami zaopatrzenia medycznego;
kontrolowanie terminowości zawartych umów zgodnych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i informowanie jednostek organizacyjnych placówki z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie dostawcy zaopatrzenia medycznego;
rejestrowanie prowadzonej korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej dotyczącej zaopatrzenia medycznego w dzienniku podawczym, zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności