aplikacja Matura google play app store

Specjalista psychoterapii uzależnień

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi terapię indywidualną, grupową oraz rodzinną na terenie szkół, w placówkach poradni uzależnień oraz specjalistycznych oddziałach dla osób uzależnionych od alkoholu, nikotyny i środków odurzających;
prowadzi zajęcia profilaktyczne na terenie szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych;
organizuje grupy wsparcia dla osób uzależnionych;
współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, policją, kuratorami sądowymi, rodzicami;
nadzoruje instruktorów terapii uzależnień.

Główne zadania:
rozpoznawanie sytuacji psychologicznej, zdrowotnej, wychowawczej i rodzinnej osoby uzależnionej;
diagnozowanie źródeł trudności i problemów oraz podejmowanie działań profilaktycznych;
planowanie oddziaływań terapeutycznych wobec osób uzależnionych lub członków jej rodziny;
prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej pacjenta uzależnionego oraz członków rodziny w zakresie mechanizmów współuzależnienia;
organizowanie zajęć profilaktycznych na terenie szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówek, w których można spotkać osoby uzależnione;
współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, policją, kuratorami sądowymi, rodzicami oraz prawnymi opiekunami;
organizowanie grup wsparcia dla osób uzależnionych;
prowadzenie poradnictwa rodzinnego dotyczącego objawów przebiegu choroby oraz możliwości podjęcia terapii;
doskonalenie własnych kwalifikacji, uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia;
nadzorowanie instruktorów terapii uzależnień.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności