aplikacja Matura google play app store

Specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego

Prowadzi działania ukierunkowane na wsparcie funkcjonowania osób, małżeństw i rodziny, szczególnie w trudnych sytuacjach życiowych; udziela porad i pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych.

Główne zadania:
promowanie rodziny poprzez pogłębianie świadomości niezastąpionej roli rodziny w życiu człowieka i jego relacjach: społecznych, etnicznych, religijnych, państwowych i międzynarodowych; inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie, rozwijanie oraz ewaluacja wszelkich działań prewencyjnych, programów profilaktycznych i społecznych ukierunkowanych na pełny rozwój i funkcjonowanie osób i rodzin; prowadzenie poradnictwa w zakresie przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie; udzielanie pomocy w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich; prowadzenie poradnictwa dotyczącego życiowych sytuacji granicznych; prowadzenie poradnictwa w zakresie problematyki uzależnień; prowadzenie poradnictwa mającego na celu pedagogizację rodziców; organizowanie i prowadzenie stowarzyszeń, grup wsparcia i samopomocy wśród małżeństw i rodzin.

Zadania dodatkowe:
współpraca z ośrodkami naukowymi o kierunkach społecznych skoncentrowanych na problematyce rodziny; współpraca z organizacjami zaangażowanymi w działalność na rzecz rodziny; prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej i publicystycznej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności